Menu

Εξωδίκων… Συνέχεια!

Είχαμε την «χαρά» στις 02.04.2019 να λάβουμε μια Εξώδικη Πρόσκληση - Δήλωση και Διαμαρτυρία από τον πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ναυπακτίας (Ο.ΣΥ.Ν.) κο Ιωάννη Τσώτα για δύο άρθρα μας που αναρτήσαμε, το πρώτο στις 21 Φεβρουαρίου 2019, αμέσως μια ημέρα μετά την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας (Ο.ΣΥ.Ν.) και αναφερόμαστε σε θέματα και συζητήσεις που έγιναν από τους Συλλόγους μέλη κατά την διάρκειά της, και το δεύτερο με τίτλο «Μονόδρομος η εξυγίανση για τη Ομοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας (Ο.ΣΥ.Ν.)», που δημοσιεύτηκε την 16/03/2019 στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας www.homori.com και σε άλλες ιστοσελίδες και τοπικά ΜΜΕ. Ο πρώην πρόεδρος κος Ιωάννης Τσώτας διαμαρτύρεται ότι στα άρθρα αυτά προβαίνουμε σε ψευδείς, σκληρούς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς όσον αφορά το πρόσωπό του. Εκ προοιμίου υπομιμνήσκεται ότι δεν παρατίθεται στο παρόν η προρρηθείσα Εξώδικη Πρόσκληση - Δήλωση και Διαμαρτυρία, καθότι τούτη απευθύνθηκε αποκλειστικά και μόνον προς τον συντάκτη του παρόντος, ατομικά και ουχί υπό την επίσημη ιδιότητά του. Ως εκ τούτου, αν και καθίσταται πασίδηλο ότι οι όποιες απόψεις μου δεν εκφράζουν μεμονωμένα τον Πρόεδρο του Συλλόγου Χομοριτών, αλλά τον Σύλλογό μας εν γένει, καθότι, εκ του καταστατικού του, τούτος εκπροσωπείται παρ’ εμού και ουσιαστικά δια της φωνής μου μεταφέρω, ως έχων υποχρέωση να πράξω, τις απόψεις τόσο εμού (δηλώνεται, χάριν πλεονασμού, ώστε να μην εκληφθεί η αναφορά μου ως αποποίηση δήθεν ευθυνών, ως επιχείρηση διοχέτευσης δήθεν ευθυνών σε συλλογικούς φορείς και ως αυτοαναίρεση των λεγομένων μου), όσο και των μελλών του Συλλόγου, που με τιμούν με την εμπιστοσύνη τους (εξ αυτού του λόγου άλλωστε συνειδητώς προβαίνω στη χρήση του α πληθυντικού στο παρόν), δε νομιμοποιούμαι να παραθέσω εδώ την περί ου ο λόγος εξώδικη διαμαρτυρία, εκτός και αν ρητώς δοθεί τέτοια άδεια παρά του εξωδίκως δηλούντα, την οποία, ειρήσθω εν παρόδω, αιτούμαι δια του παρόντος, καθόσον είναι κύριο μέλημά μου όλες οι συζητήσεις (ακόμη και οι εξωδικαστικές) να τελούν εις απόλυτη γνώση απάντων. Δευτερευόντως, θέλουμε δια την αποκατάσταση της αλήθειας και νομιμότητας να δηλώσουμε τα ακόλουθα :

Ο Σύλλογος Χομοριτών και εγώ προσωπικά, ως πρόεδρός του, έχουμε απόλυτο καθήκον και υποχρέωση από το καταστατικό της Ομοσπονδίας, να λαμβάνουμε μέρος σε όλες τις εκδηλώσεις και τις Γενικές συνελεύσεις, να ασκούμε ελεύθερα, ανεμπόδιστα, αντικειμενικά και δημοκρατικά τα καθήκοντά μας, να ελέγχουμε και να κρίνουμε τα πεπραγμένα του Κεντρικού Συμβουλίου και να καταθέτουμε τα ερωτήματά μας και τις προτάσεις μας στη Γενική Συνέλευση και στα πρακτικά της, όπως και κάθε φορά πράττουμε.

Ο κος Γιάννης Τσώτας από τις αρχές του 2018 δεν ανήκει στο ΚΕ.ΣΥ. ή άλλο όργανο της Ο.ΣΥ.Ν., όπως και ο ίδιος άλλωστε γνωρίζει, και φυσικά και τα δύο άρθρα μας αναφέρονται στο Κεντρικό και Εποπτικό Συμβούλιο και με ουδένα τρόπο στο άτομό του προσωπικά. Συνεπώς, η μη σκιαγράφηση και η μη ονομαστική αναφορά στον κ. Τσώτα αποδεικνύει περίτρανα ότι ουδέποτε είχαμε δόλο να τρώσουμε την τιμή και την υπόληψή του. Εξ αυτού του λόγου, ακόμα και αν ήθελε, υποτεθούν εξυβριστικοί και ουχί συκοφαντικοί οι ισχυρισμοί μας {γεγονός αναφερόμενο χάριν συλλογιστικής υποθετικής συνέπειας και μόνον, καθότι εξ ουδενός κακόβουλου σκοπού εξυβρίσεως εμφορούνταν ο συντάκτης τους}, ο κ. Τσώτας αναντιλέκτως και αναντιρρήτως δε νομιμοποιείται ενεργητικά να στραφεί εξωδικαστικά εις βάρος μου/μας, αφού δεν είναι το αρμόδιο προς τούτο όργανο, ούτε έχει λάβει σχετική εξουσιοδότηση. Σε κάθε, όμως, περίπτωση οι ανωτέρω επιθετικοί προσδιορισμοί, πέραν από το γεγονός ότι αποτελούν αληθείς ισχυρισμούς, μη δυνάμενοι να στοιχειοθετήσουν την πράξη της συκοφαντικής δυσφημήσεως, ακριβώς επειδή είναι αληθινοί, συνιστούν, επιπρόσθετα, αξιολογικές κρίσεις προς το προαναφερόμενο Κεντρικό και Εποπτικό Συμβούλιο και ουχί προς τον ίδιο τον εξωδίκως δηλούντα.

Την μοναδική αναφορά εκ των εμπεριεχομένων στο πρώτο μας άρθρο, που θέλουμε να διορθώσουμε με παρρησία, έγκειται στην λανθασμένη χρήση της φράσης μας «Πρόεδρος της γενικής Συνέλευσης προτάθηκε και ανέλαβε ο γνωστός σε όλους μας μαιτρ της λασπολογίας πρώην πρόεδρος της Ο.ΣΥ.Ν. κος Γιάννης Τσώτας».Η εν λόγω άτυχης, σφαλερή και ατελέσφορη επιλογή της φράσης «μαιτρ της λασπολογίας», δεν μας αντιπροσωπεύει, δεν συμπλέει με την ποιότητα του χαρακτήρα μας και ως απάδουσα πλήρως του αξιακού μας χάρτη και των ηθικών μας αρχών, την ανακαλούμε σθεναρά και την διαγράφουμε άμεσα από τα κείμενά μας. Χρήζει μνημόνευσης, όμως, το γεγονός ότι η προλεχθείσα λανθασμένη φράση μας ήρθε σαν επακόλουθο της δημόσιας φράσης του κου Ιωάννη Τσώτα «Πάλι ο ίδιος βούρκος στον ανεμιστήρα από την ίδια διεύθυνση»,που εμπεριέχονταν στην από 30 Νοεμβρίου 2016 δημόσια ανάρτηση σχολίου του στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας, ως απάντηση στο δικό μας σχόλιο για το άρθρο του με τίτλο «Ομοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας - Δείπνο συνεργασίας με τους Προέδρους των Συλλόγων». Αν και, λοιπόν, στην ανωτέρω φράση μας προβήκαμε, ελαυνόμενοι από δικαιολογημένη αγανάκτηση, μη ελκυόμενοι από άσκοπα και αναίτια ρεβανσιστικά κίνητρα, εν ουδεμία περιπτώσει εμφορούμενοι από βούληση πρόκλησης βλάβης στη τιμή και στην υπόληψη του κ Τσώτα, πράττουμε ως άνωθεν προμνημονεύτηκε, ανακαλώντας την, καθότι δεν επιθυμούμαι ουδείς εκ των αναγνωστών να παρερμηνεύσει τα ελατήρια και κίνητρά μας και να μας αποδώσει λανθασμένως κακόβουλους - συκοφαντικούς σκοπούς.

Εμείς, βέβαια, δ ε ν ζητήσαμε και δ ε ν ζητάμε από τον κο Γιάννη Τσώτα -και μάλιστα με εξωδικαστικές καταγγελίες- να ανακαλέσει ή να διαγράψει την ως άνω μνημονευομένη φράση του περί «βούρκων», διότι δεν συνάδει με την αντίληψή μας η αποστολή εξωδίκων, διότι η συγκεκριμένη φράση του καταρρίπτεται από μόνη της, άνευ ετέρου τινός, από την ίδια την πραγματικότητα και το έργο μας, κρινόμενη ως παντελώς ανεδαφική, αίολη, σαθρή και ανυπόστατη, και διότι, επιπροσθέτως, θεωρούμε ότι σε ένα δημόσιο, δημοκρατικό και ελεύθερο διάλογο, άτομα, που συνειδητά εκτίθενται δημοσίως με την ενασχόλησή τους με τα κοινά, πρέπει να αποδέχονται ακόμη και σκληρές, ανεδαφικές και αβάσιμες κριτικές και σχολιασμούς, με απαρέγκλιτο σαφώς όριο την μη πρόκληση τρώσης στον π υ ρ ή ν α της προσωπικότητάς τους.

Το δεύτερο άρθρο μας με τίτλο «Μονόδρομος η εξυγίανση για τη Ομοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας (Ο.ΣΥ.Ν.)», που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας www.homori.com και σε άλλα τοπικά ΜΜΕ, περιγράφουμε -μεταξύ άλλων- τον τρόπο που εμείς ως Σύλλογος Χομοριτών πιστεύουμε ότι πρέπει να λειτουργεί η Ομοσπονδία μας (Ο.ΣΥ.Ν.), ζητάμε από το Κεντρικό και Εποπτικό Συμβούλιο να μας δώσουν τους οικονομικούς απολογισμούς των ετών 2017 και 2018 (τον ισολογισμό του έτους 2017 τον ζητάμε εγγράφως εδώ και περίπου 10 μήνες δυστυχώς χωρίς ανταπόκριση), ζητάμε να μας εξηγήσουν πως είναι δυνατόν να συμμετέχουν παράτυπα και παράνομα άτομα στο Κεντρικό Συμβούλιο και σε άλλα όργανα της Ο.ΣΥ.Ν. και τέλος, ζητάμε να γίνει άμεση εφαρμογή των άρθρων 22, 23 και 9 του καταστατικού. Επίσης παρουσιάζουμε αναλυτικά και όλες τις προτάσεις μας που καταθέσαμε γραπτώς στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης της 20ης Φεβρουαρίου.

Τέλος, πιστεύουμε ότι οι διαφορετικές απόψεις μεταξύ των μελών δεν λύνονται με εξώδικα, αλλά με δημοκρατικό διάλογο και  γόνιμη συζήτηση (συν + ζήτηση, ήτοι από κοινού αναζήτηση της αλήθειας). Άλλωστε, η διαφορετικότητα των απόψεων μεταξύ ατόμων που κατά τεκμήριο έχουν (οφείλουν να έχουν) αποκλειστικό, αταλάντευτο και απαρασάλευτο γνώμονα των ενεργειών τους την πρόοδο του τόπου μας και των συντοπιτών μας, αν μη τι άλλο, δεικνύει υγεία. Παρακαλούμε και προσκαλούμε, λοιπόν, δοθείσης της ευκαιρίας, για μια ακόμη φορά το Κεντρικό και Εποπτικό Συμβούλιο της Ο.ΣΥ.Ν. να δώσει στη δημοσιότητα τους αναλυτικούς ισολογισμούς των χρήσεων 2017 και 2018, καθώς επίσης, και τα ονόματα όλων όσων παράτυπα και παράνομα κατέχουν θέσεις στα όργανά της. Η ομοσπονδία μας, όπως πολλάκις έχουμε τονίσει, έχει νόημα ύπαρξης μόνο όταν έχει όραμα, είναι «καθαρή», δυνατή, λειτουργεί δημοκρατικά, αντικειμενικά, με διαφάνεια και σέβεται τα μέλη της και το καταστατικό της

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς

Μπάμπης Χαντζής

Πρόεδρος Συλλόγου Χομοριτών

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Ακολουθήστε μας